Artikel i ÖHtidningen om intensivkurserna

Nu i september börjar veckokurser och helgkurs, välkomna med anmälan till EV.