Kraftig guldring, med en ”teckning” fylld av diamanter.