Gammal guldring har fått nya stenar.

Lämna in dina gamla smycken för renovering, lagning, byte av stenar eller omarbetning.