Silverburk med lock.

Liten silverburk. Knopp i form av bokstav eller figur.